Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K)