Вирус Зика – РНК Zika virus, (кровь с ЭДТА + слюна + моча), кач

Вирус Зика – РНК Zika virus, (кровь с ЭДТА + слюна + моча ), кач.